Vul een zoekwoord in

Gulbahar Sleyman

Mensen inzicht geven in hun denken en handelen, ze helpen bij het doorbreken van patronen; dat is de reden waarom ik graag psycholoog wilde worden.

Niet langer beperkt worden
Ik behandel mijn cliënten om hun angst- en dwangpatronen te doorbreken, zodat ze in hun dagelijkse leven niet langer beperkt worden. Vaak is dit moeilijk en gaat het niet zonder slag of stoot, maar ik vind het zo mooi om te zien hoe snel mensen hun angsten onder ogen komen en de blootstelling (exposure) aangaan.

Dit doe ik tijdens groepstherapie, maar ook individueel. Zij aan zij met mijn cliënt, samen kijken we wat mogelijk is. Ik daag hem of haar ook graag uit. Ik heb cliënten in korte tijd enorme stappen zien zetten en de trots die ik dan bij hen zie, geeft mij voldoening!

Creativiteit 
Een goede werkrelatie met mijn cliënten is voor mij het belangrijkste middel om een behandeldoel te bereiken. Ik vind het ook erg leuk om hiervoor de nodige creativiteit in te zetten. Dit is nodig, want ieder mens is uniek en de problematiek uit zich anders. Daarom zie ik uitdaging in het bedenken van wat passend is bij elke cliënt. Dat geeft me energie.