Vul een zoekwoord in

Leon Verhees

Er voor iemand kunnen zijn, van betekenis kunnen zijn in het herstel van mensen. Daar krijg ik energie van.

Samen het hoe en waarom ontdekken
Samen met cliënten probeer ik erachter te komen hoe de psychische klachten bij ze zijn ontstaan, waarom ze vastlopen in hun dagelijkse functioneren en wat ze anders willen. Vervolgens bied ik ze ondersteuning, begeleiding en behandeling, zodat ze uiteindelijk zich kunnen gedragen zoals ze zouden willen. Zonder steeds beperkt te worden door angst of dwang.

"Ik leer steeds weer van mijn cliënten!"
Ik behandel mensen individueel en in groepsverband. Hierbij vind ik respect en integriteit heel belangrijk. Maar ook humor en enthousiasme. Ik kan echt blij worden van oprechte, openhartige gesprekken met mijn cliënten. Steeds weer leer ik iets van onze cliënten. Het is namelijk bewonderingswaardig hoe ze steeds beter leren omgaan met hun klachten.