Vul een zoekwoord in

Nadja Lemeer

De context
Cliënten de ruimte geven om verandering aan te brengen in gedrag, te groeien en meer kwaliteit van leven te gaan ervaren, terwijl ik naast hen sta en ondersteun waar nodig. Hier streef ik naar in mijn werk als GZ-psycholoog i.o. Klinisch Psycholoog. Transparantie en acceptatie zijn voor mij belangrijke waarden om een veilige omgeving te waarborgen. Ook duidelijkheid en empathische confrontatie zijn nodig om cliënten hun angsten onder ogen te laten komen en juist datgene te laten doen wat ze op dat moment nog zo bang maakt.

De behandeling
Ik draag zorg voor onderdelen van cognitieve gedragstherapie, voornamelijk in de groepen, maar ook individueel. Het is belangrijk dat cliënten anders gaan ‘doen’ en zich niet meer voortdurend door hun angst laten sturen in hun gedrag. Wanneer niet duidelijk is welke klachten iemand heeft en/of hoe deze zich manifesteren, voer ik psychologisch onderzoek uit. Nadat klachten in kaart zijn gebracht, kan vervolgens worden bekeken welke behandeling geïndiceerd is.