Vul een zoekwoord in

Inge Kempen

Ieder mens maakt deel uit van een groter geheel, zoals een gezin, een familie, een vriendengroep. Wij noemen dat het sociale systeem. Binnen dat systeem hebben we contacten met andere mensen, we beïnvloeden elkaar. Het systeem bepaalt mede hoe we denken en we ons voelen over onszelf en anderen. Het (be)stuurt ook mede ons gedrag. Als systeemtherapeute richt ik me dus niet alleen op mijn cliënt, maar vooral ook op de cliënt in relatie tot (belangrijke) anderen.

Samenspel
Tijdens de therapie kijken we naar de interactie tussen de cliënt en zijn naasten. Maar ook: Wat is ieder zijn rol in het geheel? En wat is de invloed van andere omgevingsfactoren? Samen onderzoeken we waar de klachten of problemen mee te maken hebben. En wie of wat kan helpen bij de verandering waaraan de cliënt zo hard werkt. Ik probeer het samenspel tussen mensen en de positieve krachten te vergroten.

Evenwicht
Ik ben heel blij dat ik met mijn werk een bijdrage mag leveren aan het creëren van een nieuw evenwicht binnen een systeem. Dat vind ik bijzonder!