Vul een zoekwoord in

Systeemtherapie

Binnen het Centrum voor angst en dwang kijken we of het zinvol is om jouw systeem te betrekken bij de behandeling. Denk aan je ouders, je partner of je kinderen. Als systeemtherapie gewenst is, zijn daar op indicatie mogelijkheden voor.

Systemische blik 

De systemen waar jij deel van uitmaakt, kunnen een rol spelen in het onbedoeld of onbewust in stand houden van de klachten. Alle behandelaren kijken daarom behalve met een cognitief-gedragstherapeutische blik ook systemisch naar jouw klachten en behandeling. 

Informatiebijeenkomsten

Eens in de zes tot acht weken houden we samen met onze cliënten een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst krijgen naastbetrokkenen voorlichting over de behandeling.